classiera loader

Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF)

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF) a Dronegram.net (Mi, Weboldal), online ingyenes hirdetési felületet nyújtó platformot igénybe vevő természetes és nem természetes személyek (Felhasználók) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Mi és a Felhasználók együttesen: Felek).

Az ÁFF minden szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.dronegram.net weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, ha az ténylegesen a Weboldal vagy a Weboldal üzemeltetője által történik.

Drongram.net adatai (weboldal, tárhelyszolgáltató):

Weboldal

Név: Dronegram.net

Web: www.dronegram.net

Kapcsolattartó neve: Breszkovics Botond magánszemély

Levelezési cím: 7570 Barcs, Deák Ferenc u. 12.

E-mail cím: hello@dronegram.net

Telefonszám: +36 20/8072-450

Tárhelyszolgáltató

Tárhelyszolgáltató: Tárhely.Eu Kft

Tárhelyszolgáltató cím: 1144 Budapest, Ormánság u 4.,

Tárhelyszolgáltató adószám: 14571332-2-42

Tárhelyszolgáltató cégjegyzékszám: 01- 09-909968

Tárhelyszolgáltató telefonszám: 06 1 789-2-789

Irányadó jogszabályok

2013. évi V. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (Ptk.)

2001. évi CVIII. törvény. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről. (Ektv.)

1.             Általános információk jó

1.1.         ÁFF hatálya

A jelen ÁFF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus szolgáltatásra, amely a www.dronegram.net weboldalon (Weboldal) található apróhirdetéseket, drónok gyakorlati alkalmazásán alapuló megoldásokat –és szolgáltatásokat elektronikus úton megjelenítő digitális téren (Dronegram.net) megjelenik és azokkal közvetlen összefüggésben áll.

1.2.         Hirdetésfeladás és hirdetésböngészés

Az Dronegram.net történő hirdetésfeladás és hirdetésböngészés elektronikus úton lehetséges, a jelen ÁFF-ben meghatározott módon.

1.3.         Hozzáférés a Dronegram.net-hez

 Az Dronegram.net használata ingyenes és minden internetböngészőnek lehetséges a a Dronegram.net-en megjelenített tartalmakat megtekinteni. Azonban a Dronegram.net-en meghatározott funkciók csak a regisztrált Felhasználók számára válik elérhetővé (Lásd: regisztráció 2. pont ).

1.4.         Dronegram.net felépítése

A Dronegram.net az alábbiakban felsorolt főbb oldalakból áll:

1.4.1.     Kezdőlap

A Kezdőlap oldalon jelenik meg a kereső sáv, kategóriák, hirdetések, kiemelet hirdetések és a a Weboldal és a Weboldal üzemeltetőjének a partnerei.

1.4.2.     Kategóriák

A Kategóriák oldalon jelenik meg a kereső sáv, kiemelet hirdetések a kategóriák és a Weboldal és a Weboldal üzemeltetőjének a partnerei.

1.4.3.     Hirdetések

A Hirdetések oldalon jelenik meg a kereső sáv és a hirdetések.

1.4.4.     Rólunk

A Rólunk oldalon jelenik meg a kereső sáv valamint a Dronegram.net-ről szóló általános információk, a Dronegram.net üzemeltetőjéről általános információk végül a Weboldal és a Weboldal üzemeltetőjének a partnerei

1.5.         A Weboldal és a Weboldal üzemeltetőjének tevékenysége

A Weboldal és üzemeltetője magánszemélynek minősül (Lásd: Dronegram.net adatai. Weboldal) nem folytat üzletszerű gazdasági tevékenységet, így különösen nem folytat elektronikus kereskedelmi, továbbá nem folytat semminemű információs társadalommal összefüggő elektronikus kereskedelmi szolgáltatást és egyéb kereskedelmi tevékenységet.

1.6.         ÁFF nyelve

Az Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF) szerződés nyelve magyar.

1.7.           Magatartási kódex

A Weboldal semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

2.             Regisztráció

2.1.         Regisztrációs díj

A Dronegram.net-en történő Felhasználói regisztráció ingyenes.

2.2.           Regisztrációs folyamat

2.2.1.     regisztrációról általában

A Weboldal minden regisztrációt egy önálló személyként kezel.

2.2.2.     Regisztráció elérhetősége

A Regisztrációra a Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével, kerülhet sor. A Regisztráció menüpont alatt az alábbiakban felsoroltak megadása szükséges:

 • Valós e-mail cím
 • Név
 • Választott jelszó

2.2.3.     Regisztráció létrejötte

Az adatok megadását követően a Regisztráció létrejön, amiről a megadott e-mail címre visszaigazoló üzenetet küldünk. A Felhasználó a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁFF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi Tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez kifejezetten hozzájárul.

2.3.           Regisztrációval kapcsolatos felelősség

2.3.1.     Weboldalt és a Weboldal üzemeltetője felelőssége

A Weboldalt és a Weboldal üzemeltetőjét az Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokból következő hátrányos következményekért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Továbbá Weboldalt és a Weboldal üzemeltetőjét nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelen 3. személyek számára bármely nem a Weboldal és a Weboldal üzemeltetőjének a felróható magatartására vezethető vissza.

2.3.2.     A Felhasználó felelőssége

A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes beállítások linkre kattintást követően elérhető Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség, amely az aktív hirdetések adatait is érintheti.

A Weboldalt és a Weboldal üzemeltetőjét a regisztrált adatok Felhasználó által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért és egyéb hátrányos következményekért semminemű felelősség nem terheli.

2.4.         Felhasználói adatok megváltozását terhelő bejelentési kötelezettség

Felhasználó az esetleges regisztrációval kapcsolatos adatváltozásait köteles a Weboldal üzemeltetőjének bejelenteni, vagy pedig az adatmódosításokat személyes elvégezni.

2.5.           Regisztrált felhasználó adatainak törlési módjai

Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni a Weboldalon erre rendszeresített funkcióval vagy a Weboldalt üzemeltetőnek küldött e-mail útján. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

2.5.1.     Felhasználói adatok törlésének ideje a weboldalon a regisztráció törlésére rendszeresített funkció alkalmazása esetében

A Weboldalon a Felhasználói Fiók törlésére rendszeresített funkcióval a Felhasználó adatai haladéktalanul törlődnek.

2.5.2.     Felhasználói adatok törlésének ideje a weboldal üzemeltetőjének küldött elektronikus levélben (e-mail) benyújtott határozott kérelem alapján

A Felhasználó által a Weboldal üzemeltetőjének küldött e-mail útján való Felhasználó adatai az e-mail Weboldalt üzemeltetőhez történő megérkezést követő 48 órán belül törlődnek. A Weboldalt üzemeltető a Felhasználó fiókját csak és kizárólag a Felhasználó erre irányuló, visszavonhatatlan, határozott kifejezett kérelmére távolítja el. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

2.5.3.     Felhasználói adatok törlését tartalmazó e-mail sablon

Jelen ÁFF mellékletét képezi az a minta e-mail (sablon) amelyet a Weboldal üzemeltetője a a Felhasználó regisztrációjának és így Felhasználói adatainak törlésére irányuló, visszavonhatatlan, határozott kifejezett kérelmének tekint. Abban az esetben ha a Felhasználó nem e jelen ÁFF mellékletét képező sablont küldi e-mail-ben a Weboldal üzemeltetőjének akkor a Weboldal üzemeltetője azt e-mailt érdemi indokolás nélkül figyelmen kívül hagyja és nem törli a Felhasználó regisztrációját és Felhasználói Adatait.

2.6.         Felhasználói hozzáférési adatok (jelszó) jogosulatlan 3. személy birtokába kerüléséért viselt felelősség

A Felhasználói hozzáférési adatok (jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. A kockázatok mérséklése érdekében Felhasználónak célszerű megfelelő védelmet biztosító jelszót alkalmaznia amelyet célszerű Felhasználónak meghatározott időintervallumokban frissíteni.

2.7.         Jelszómegváltoztatási kötelezettség

Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszojához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Weboldal üzemeltetőjét.

2.8.         Elfelejtett jelszó

2.9.         Felhasználói adatok naprakészen tartása

Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

3.             Hirdetésfeladás

3.1.         Hirdetésfeladás általános szabályai

3.1.1.     Apróhirdetések, szolgáltatások (hirdetések)

A Weboldalon feltüntetett apróhirdetések pl. FPV szemüvegek, drónok stb. és szolgáltatások pl. drón megoldáson alapuló szolgáltatások és egyebek, együttesen hirdetésnek minősülnek.

3.1.2.     Hirdetés feladás

A Weboldalon a hirdetés megjelenítés Felhasználói regisztrációhoz kötött.

3.1.3.     Hirdetésfeladás gombok

A Weboldalon a „Hirdetés feladása” és „Új hirdetés közzététele” gombbal lehetséges a hirdetés közzététele

A Weboldalon az összes oldalon elérhető a „Hirdetésfeladás” gomb. Az „Új hirdetés közzététele” gomb egyedül a Felhasználói Fiók oldalon elérhető.

3.2.         A weboldal ingyenes hirdetési felület

A Weboldal ingyenes hirdetési felületet nyújt a Weboldalon regisztrált Felhasználóknak és a Weboldal és a Weboldal üzemeltetője Partnereinek.

3.3.         Felhasználói hirdetések

A Weboldalon feltüntetett hirdetések a Weboldalon regisztrációval rendelkező Felhasználók hirdetéseinek minősülnek.

3.4.         Hirdetésfeladás folyamata

A Felhasználói Fiók oldalon elérhető az „Új hirdetés közzététele” gomb, amelyre kattintással a Felhasználó átirányításra kerül az „Új hirdetés létrehozása” oldalra.

Az „Új hirdetés létrehozása” oldalon a Felhasználónak az alább felsorolásra kerülő adatokat értelemszerűen meg kell adnia.

 • Válaszon kategóriát és/ vagy meghatározott esetekben Válasszon alkategóriát
 • Hirdetés részletei
  • Kiválasztott kategória
  • Hirdetéstípus
   • Szeretném eladni
   • Vásárolni szeretnék
   • Bérelni szeretnék
   • Kölcsönözni szeretnék
   • Elvesztett & Talált
   • Ingyenes
   • Professzionális szolgáltatások
  • Hirdetés címe
  • Leírás
  • Kulcsszavak
  • Ár
  • Állapot
   • Új
   • Használt
 • Kép és videó
  • Fotók és videók a hirdetéshez
 • Válasszon hirdetéstípust
  • Normális

3.5.         Hirdetés megjelenése

Az adatok megadása történhet kiválasztásos kattintással, alfanumerikus karakterek megadásával, szöveg megadásával, szám pl. 6 megadásával. Az adatok sikeres megadása után a Felhasználónak elérhetővé válik a „Hirdetés közzététel” gomb, amelyre kattintva a Felhasználói hirdetés sikeresen megjelenhet a Dronegram.net-en.

3.5.1.     Kiválasztott kategória

A Felhasználóknak a Weboldalon a hirdetésfeladás során lehetősége van különböző kategóriák és alkategóriák közül választania. A főbb kategóriák az alábbiakban felsoroltak:

 • Állások
 • Drónok
 • Egyéb
 • Kiegészítők
 • Műszaki cikkek
 • Szolgáltatások

3.5.2.     Hirdetéstípusok

3.5.2.1.                  Szeretném eladni

A Felhasználóknak a Weboldalon e hirdetéstípus választása esetén adott dolgot, szolgáltatást kínál eladásra.

3.5.2.2.                  Bérelni szeretnék

A Felhasználóknak a Weboldalon e hirdetéstípus választása esetén adott dolgot, szolgáltatást kínál bérbe adni.

3.5.2.3.                  Kölcsönözni szeretnék

A Felhasználóknak a Weboldalon e hirdetéstípus választása esetén adott dolgot, szolgáltatást szeretne bérelni, kölcsönözni.

3.5.2.4.                  Elvesztett & Talált

A Felhasználóknak a Weboldalon e hirdetéstípus választása esetén Felhasználó nem a saját adott dolgát ajánlja fel annak jogos tulajdonosának.

3.5.2.5.                  Ingyenes

A Felhasználóknak a Weboldalon e hirdetéstípus választása esetén adott dolgot, szolgáltatást értékesít nem visszterhes módon (ingyenesen), e hirdetéstípus esetén a Felhasználónak nem jár semmilyen ellenszolgáltatás.

3.5.2.6.                  Professzionális szolgáltatások

A Felhasználóknak a Weboldalon e hirdetéstípus választása esetén adott drón megoldáson alapuló szolgáltatást hirdet.

3.5.3.     Hirdetés címe

A Felhasználóknak a Weboldalon adott hirdetés mellet megjelenő címe. A hirdetés címével szemben támasztott általános elvárás, hogy annak adott hirdetésre kell utalni. A jó erkölcsbe és a köznyugalom megzavarására alkalmas vagy egyéb megbotránkozást keltő kifejezést nem tartalmazhat ezek használata tilos E általános hirdetési címmel kapcsolatos elvek megsértése esetén a hirdetést kőzetéve Felhasználó tartozik felelőséggel.

3.5.4.     Leírás

A Felhasználóknak a Weboldalon adott hirdetés alatt megjelenő általános leírása. A hirdetés leírásával szemben támasztott általános elvárás, hogy annak adott hirdetéssel összefüggésben kell állnia. A jó erkölcsbe és a köznyugalom megzavarására alkalmas vagy egyéb megbotránkozást keltő kifejezést nem tartalmazhat ezek használata tilos. E általános hirdetési leírással kapcsolatos elvek megsértése esetén a hirdetést kőzetéve Felhasználó tartozik felelőséggel.

 • Kulcsszavak

A Felhasználóknak a Weboldalon adott hirdetés mellet megjelenő általános kulcsszavak. Kulcsszó az amely adott hirdetésre annak jellemzőire röviden utal. A hirdetés kulcsszavaival szemben támasztott általános elvárás, hogy annak adott hirdetéssel összefüggésben kell állnia. A jó erkölcsbe és a köznyugalom megzavarására alkalmas vagy egyéb megbotránkozást keltő kifejezést nem tartalmazhat ezek használata tilos. E általános hirdetési kulcsszavakkal kapcsolatos elvek megsértése esetén a hirdetést kőzetéve Felhasználó tartozik felelőséggel.

3.5.6.     Ár

A Felhasználóknak a Weboldalon adott dolog és/ vagy drón megoldáson alapuló szolgáltatás Felhasználó által meghatározott forintban (Ft) megjelölt árát jelenti.

3.5.7.     Állapot (Új, Használt)

A Felhasználóknak a Weboldalon adott dolog és/ vagy drón megoldáson alapuló szolgáltatás jellegének kifejezésére szolgáló állapot megjelölése. Amely lehet „Új” és „Használt”. Az adott hirdetés állapotának nem megfelelő feltüntetése, annak a valóságot nem tükröző módon való megjelenítéséből és egyéb a nem megfelelő állapot kiválasztásából eredő károkért, az adott  nem megfelelő állapotot megjelölő hirdetést közzétevő Felhasználó tartozik felelőséggel.

3.5.8.     Kép és videó

A Felhasználóknak a Weboldalon adott dolog és/ vagy drón megoldáson alapuló szolgáltatás online térben történő vizuális megjelenítését elősegítő funkció. A Felhasználó e funkcióval ingyenesen tölthet fel képeket és mozgóképet a Weboldalon megjelenő hirdetéséhez. A megtévesztő, szerzői jogot sértő, a jó erkölcsbe ütköző, a köznyugalmat megzavaró vagy egyéb módon sértő kép illetve mozgókép feltöltésével okozott károkért az adott hirdetés alá feltöltő Felhasználó tartozik felelőséggel.

3.5.9.     Válasszon hirdetéstípust

A Felhasználóknak a Weboldalon adott dolog és/ vagy drón megoldáson alapuló szolgáltatás online térben történő megjelenítését elősegítő funkció. jelenleg csak ingyenes hirdetésfeladás lehetséges Felhasználóknak.

3.6.         A weboldalon megjelenített hirdetésekkel kapcsolatos vélelmek

3.6.1.     Jogszerű hirdető fél

A Weboldalon feltüntetett hirdetéseket az ellenkező bizonyításáig annak a Felhasználónak a hirdetésének kell tekinteni akinek a Felhasználói neve az adott hirdetésen feltüntetésre került.

3.7.         Hirdetések állapota

A Weboldalon feltüntetett hirdetések állapotáról a Felhasználók a hirdetésfeladás során rendelkezhetnek valamint a már közzétételre került hirdetésüket a hirdetés állapotához igazodva módosíthatják. A hirdetések állapot kizárólag új vagy használt lehet.

3.7.1.     A valóságnak nem megfelelő hirdetési ár adatok

Amennyiben a Weboldalra a Weboldal üzemeltetőjének minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, ide értve a feltűnő értékaránytalanságot esetét is, valamint amikor egyéb hibából kifolyólag vagy Felhasználói rosszhiszeműségből eredően „0” Ft-os vagy „1” Ft-os ár kerül feltüntetésre adott hirdetés mellet, akkor az a valóságnak nem megfelelő hirdetési ár adatnak minősül. „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árral történő hirdetésre a Felhasználónak lehetősége van a „Hirdetéstípus” megválasztása között az „Ingyenesen” alternatívát választania.

3.7.2.     Hirdetések valóságos megléte

A Weboldalon feltüntetett hirdetésekről az ellenkező bizonyításáig feltételezni kell, hogy azok a valóságban is a hirdetésben feltüntetett adatoknak és egyéb információknak megfelelően léteznek.

3.8.         Weboldalon közzétett hirdetésekből keletkező károkért és egyéb hátrányos következményekért való felelősség alakulása

3.8.1.     A Weboldal és a Weboldal üzemeltetőjének felelőssége

A Weboldalon közzétett hirdetésekből keletkező károkért és egyéb hátrányos következményekért a Weboldal és a Weboldal üzemeltetője nem tartozik felelőséggel.

A Weboldalon közzétett hirdetésekből keletkező károkért és egyéb hátrányos következményekért különösen a hirdetéseknek a Weboldalon feltüntetett adatok és egyéb információk pontatlanságából, a valóságnak nem megfelelő voltából és egyéb okokból kifolyólag a Weboldal és a Weboldal üzemeltetője nem tartozik felelőséggel.

3.8.2.     A Weboldal és a Weboldal üzemeltetője felelőssége

A Weboldal és a Weboldal üzemeltetője felelősséggel tartozik a Weboldal rendeltetésszerű használatának fenntartásáért.

3.9.         Felelősség viselése

A Weboldalon közzétett hirdetésekből keletkező károkért és egyéb hátrányos következményekért az adott hirdetést közzé tevő Felhasználó (Hirdető) tartozik helytállási kötelezettséggel a hatályos jogszabályok alapján

3.9.1.     Ptk. felelősségi szabályainak alkalmazása

A jelen Általános Felhasználási Feltételekben nem szabályozott esetekben a Weboldalon közzétett hirdetésekből keletkező károkért és egyéb hátrányos következményekért a 2013. évi Törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) irányadó rendelkezései megfelelően alkalmazandók.

3.10.      Weboldalon közzétett hirdetések ára

A Weboldalon megjelenített hirdetések vételára az általános forgalmi adót (ÁFA) nem tartalmazzák (Nettó ár). Az ÁFA-t és az egyéb közterheket is tartalmazó ár (Bruttó ár) a A Felhasználók a Weboldaltól függetlenül, kölcsönösen egymással közös megegyezés alapján alakítják ki a vételárat, amely a az ÁFA-t és egyéb közterheket is tartalmazza (Bruttó vételár).egymásközötti közvetlen adásvételi szerződésben kerülnek megállapításra és feltüntetésre.

3.11.      Hirdetések csomagolása és szállítása

A Weboldal és a Weboldal üzemeltetője a Weboldalon megjelenített hirdetéseket nem csomagolja és (ki)szállítást sem végez. A hirdetések csomagolása és (ki)szállítása a Felhasználók egymás közötti megállapodás szerint alakul.

3.11.1.  Hirdetések csomagolásának és szállításának ára

A hirdetések csomagolásának és (ki)szállításának ára a Felhasználók egymás közötti megállapodás szerint alakul.

3.11.2.  Felelősség a csomagolás nem megfelelő voltából eredő károkért

A Weboldal és a Weboldal üzemeltetője a hirdetések tárgyát képező dolgokban bekövetkező károkért azok nem megfelelő csomagolása, a csomagolás elmaradása és egyéb a csomagolás nem megfelelő voltával összefüggő okból kifolyólag keletkező károkért nem tartozik felelőséggel. A hirdetések tárgyát képező dolgokban bekövetkező károkért azok nem megfelelő csomagolása, a csomagolás elmaradása és egyéb a csomagolás nem megfelelő voltával összefüggő okból kifolyólag keletkező károkért a csomagolást végző fél tartozik felelőséggel.

3.11.3.  Felelősség a (ki)szállítás nem megfelelő voltából eredő károkért

A Weboldal és a Weboldal üzemeltetője a hirdetések tárgyát képező dolgokban bekövetkező károkért azok nem megfelelő (ki)szállítása, a (ki)szállítás elmaradása és egyéb a (ki)szállítás nem megfelelő voltával összefüggő okból kifolyólag keletkező károkért nem tartozik felelőséggel. A Weboldal és a Weboldal üzemeltetője a hirdetések tárgyát képező dolgokban bekövetkező károkért azok nem megfelelő (ki)szállítása, a (ki)szállítás elmaradása és egyéb a (ki)szállítás nem megfelelő voltával összefüggő okból kifolyólag keletkező károkért nem tartozik felelőséggel a (ki)szállítást végző fél tartozik felelőséggel.

3.12.      Hirdetések árának feltüntetése

A Weboldalon a közzétett hirdetések ára mindenkor magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

4.             Felhasználói fiók

4.1.         A Felhasználói fiók kezelési felülete

A Felhasználói Fiók kezelési felülete az alábbiakban felsorolt elemekből áll:

 • Rólam
 • Saját hirdetések
 • Kedvenc hirdetések
 • Csomagok
 • Követők
 • Profilbeállítások
 • Kijelentkezés
 • Új Hirdetés Közzététele (Lásd: 3. Hirdetésfeladás)

4.1.1.     Rólam

A Weboldalon az adott Felhasználó, Felhasználó által Felhasználó szabad akaratából eredően megadott adatait tartalmazza. Így különösen Felhasználó bemutatkozását (Rólam), kapcsolati adatait (e-mail cím), Felhasználó közösségi fiók linkjeit, Felhasználó saját hirdetéseit valamint Felhasználó kedvenc hirdetéseit.

4.1.2.     Saját hirdetések

A Weboldalon az adott Felhasználó által közzétett hirdetéseit tartalmazza.

4.1.3.     Kedvenc hirdetések

A Weboldalon az adott Felhasználó által kedvencként megjelölt más Felhasználó hirdetéseit jeleníti meg.

4.1.4.     Csomagok

A Weboldalon jelenleg csak ingyenes hirdetésfeladás lehetséges a regisztrált Felhasználóknak.

4.1.5.     Követők

A Weboldalon az adott Felhasználót követő más Felhasználókat jeleníti meg.

4.1.6.     Profilbeállítások

A Weboldalon az adott Felhasználó a „Profilbeállítások” alatt módosíthatja, Felhasználói Fiók adatait. Így különösen frissítheti:

 • Profilképét
 • Ellenőrizheti fiókját (hitelesítés)
 • Alapinformációk
 • Kapcsolati adatait
 • Közösségi fiók linkjeit
 • Jelszavát módosíthatja

4.1.6.1.                  Profilkép

A Felhasználó különösen fényképet tölthet fel magáról (Profilkép).

4.1.6.2.                  Ellenőrizheti fiókját (hitelesítés)

A Felhasználónak lehetősége van ellenőriznie (hitelesítés) Felhasználói Fiókját a Weboldal üzemeltetőjének megküldött e-mail útján.

4.1.6.3.                  Alapinformációk

A Felhasználó alapadatait itt adhatja meg, így különösen a Weboldalon megjelenő Kereszt illetve Vezetéknevét valamint a Felhasználó saját magáról írt bemutatkozását (Bio). Egyik adat megadása sem kötelező Felhasználónak.

4.1.6.4.                  Kapcsolati adatok

A Felhasználó kapcsolati adatait itt adhatja meg, így különösen a Weboldalon megjelenő Telefonszám, Mobiltelefonszám, Felhasználó weboldala, Országa, Megyéje, Városa, Irányítószáma, E-mail cím, Lakcím (Cím). Egyik adat megadása sem kötelező Felhasználónak.

4.1.6.5.                  Közösségi fiók linkek

A Felhasználó közösségi fiók link adatait itt adhatja meg, így különösen a Weboldalon megjelenő Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Vimeo, YouTube. Egyik adat megadása sem kötelező Felhasználónak.

4.1.6.6.                  Frissítse jelszavát

A Felhasználónak lehetősége van korábbi jelszavát frissítenie, modosítania (Jelszó megváltoztatás). A Felhasználó Jelszó módosításának folyamata, az hogy Felhasználó köteles megadnia jelenlegi jelszavát, majd ezt követően a jövőben használni kívánt jelszavát (Új jelszó) kettő alkalommal, végül a „Frissítse most” gombra kattintani köteles.

4.1.7.     Kijelentkezés

A Weboldalon az adott Felhasználónak a saját Felhasználói Fiókjából történő kijelentkezését lehetővé tevő funkció.

4.1.8.     Felhasználói fiók törlése

A Felhasználónak lehetősége van a Felhasználói Fiókját véglegesen törölnie az e funkció betöltésére rendszeresített „Felhasználói Fiók Törlése” cím alatt, bármely a Dronegram.net oldalán a láblécben (Weboldal alján) elhelyezett „Fiók Törlése” feliratra kattintva, e mód alkalmazása esetén Felhasználónak kötelezettsége keletkezik hatályos jelszavának megadására, a jalszavának hiánya, vagy annak meg nem léte esetén Felhasználónak alternatív módot kell alkalmaznia Felhasználó Fiókjának törlésére. E alternatív lehetőség alapján Felhasználó jogosult a Weboldal üzemeltetőjének intézett elektronikus levél (E-mail) útján a Felhasználói Fiókja törlésére (Lásd: 2.5.2 pont).

4.2.         Kereső sáv

A „Kereső sáv” a Dronegram.net minden ldalán megjelenő funkció. A „Kereső sáv” segítségével a Felhasználóknak lehetőősége van a meghatározott kategóriák között illetve kulcsszavak segítségével illetve a hirdetés elhelyezkedése alapján adott és/vagy véletlenszerű hirdetést keresni.

4.2.1.     Hirdetések helye

Felhasználó, ha a „Kereső sáv”-ban található  ikonra kattint akkor adott Felhasználó tartózkodási helye meghatározásra kerül, annak érdekében, hogy a Felhasználó közelében lévő hirdetéseket legyen lehetősége keresni. E funkció használta Felhasználónak nem kötelezettsége, a Dronegram.net e funkció használata nélkül is funkcionál.

5.             Adatbeviteli hibák javítása

A Felhasználónak a Weboldal használata során bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a Felhasználói Fiók oldalon, különösen a „Profilbeállítások” aloldalon (Lásd: 4.1.6.)

6.             Ajánlati kötöttség

6.1.         Ajánlattétel

A Weboldalon megjelenített hirdetések nem minősülnek sem a Weboldal sem a Weboldal üzemeltetőjének az ajánlattételének.

6.1.1.      Felhasználó közötti jognyilatkozat hatályossá válása

A távollevők között tett jognyilatkozat a címzetthez való megérkezéssel válik hatályossá.

Ha az ajánlattevő kötöttségének idejét nem határozza meg, az ajánlati kötöttség megszűnik távollevők között tett ajánlat esetén annak az időnek az elteltével, amelyen belül az ajánlattevő az ajánlatban megjelölt szolgáltatás jellegére és az ajánlat megtételének módjára tekintettel a válasz megérkezését rendes körülmények között várhatta.

6.1.2.      Ptk alkalmazása

A Felhasználók egymás közötti érvényes ajánlattételére, az ajánlati kötöttségre annak megszűnésére a jelen Általános Felhasználási Feltételekben nem szabályozott esetekben a Ptk. rendelkezései megfelelően alkalmazandók.

6.2.         Felhasználók egymás közötti szerződése

A Felhasználok egymás között létrejövő szerződése elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak rendelkezései irányadóak.

6.2.1.     Vállalkozás és Felhasználó között létrejövő szerződés

Ha a hirdetést közzé tevő Felhasználó vállalkozásnak (Felhasználó-vállalkozás) minősül, akkor a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

7.             Szavatossági jogok

Az e pontban foglaltak kizárólag azokra a Felhasználókra vonatkoznak akik a szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül eljáró természetes személyek (Fogyasztó felhasználó) valamint azokra a Felhasználókra akik a szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körében eljáró személyek (Felhasználó-vállalkozás).

7.1.         Elállás joga

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 • a terméknek,
 • több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

A fogyasztó szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy (14) napon belül gyakorolhatja elállási jogát.

7.1.1.     Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

7.2.         Jótállás

Ha a Felhasználó vállalkozás (Felhasználó-vállalkozás) akkor termékeire vonatkozóan a Ptk. és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

7.2.1.     Jótállás időtartama

A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Felhasználó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Felhasználó-vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

7.2.2.     Nem tartozik jótállás alá a hiba

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Felhasználó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Felhasználó-vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

elemi kár, természeti csapás okozta.

7.2.3.     Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Felhasználót megillető jogok

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Felhasználó (az alábbi sorrend kifejezésre juttatja a Felhasználót megillető jogok érvényesítésének sorrendjét)

 1. választása szerint kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Felhasználó-vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Felhasználónak okozott érdeksérelmet. Ha a Felhasználó-vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Felhasználónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt
 2. a Felhasználó választása szerint a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Felhasználó-vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 3. Ha a Felhasználó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három (3) munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Felhasználó-vállalkozás köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést a termék tulajdonságaira és az Felhasználó által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni. A Felhasználó-vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt (15) napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Felhasználóa terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

7.3           Kellékszavatosság

Az Felhasználó a Felhasználó-vállalkozás hibás teljesítése esetén a Felhasználó-vállalkozás szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

7.3.1      Nem fogyasztóval kötött Felhasználó-vállalkozás szerződés

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

7.3.2      Kellékszavatossági jogok

A Felhasználó választása szerint kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Felhasználó-vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Felhasználó-vállalkozás költségére az Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy végső esetben a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

7.3.2.1  Kellékszavatossági jogról való áttérés másik kellékszavatossági jogra

A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Felhasználó-vállalkozás adott okot.

7.3.3      Felhasználó hiba közlés ideje

Az Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni a Felhasználó-vállalkozással.

7.3.4      Kellékszavatossági igény érvényesítése

Az Ügyfél közvetlenül a Felhasználó-vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

7.3.5      Bizonyítási teher (onus probandi)

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a terméket a Felhasználó-vállalkozástól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Felhasználó-vállalkozás csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Felhasználó-vállalkozás bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Felhasználó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

7.3.6      Szavatossági igény a termék meghatározott részére

Ha a Felhasználó a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

7.4           Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó választása szerint – a 7.3.2 pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

7.4.1.     Szavatossági jogok kumulatív érvényesítésének tilalma

A Felhasználót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

7.4.2.     Termékszavatossági igény

Termékszavatossági igényként az Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

7.4.3.     Hibás terméknek minősül

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

7.4.4.     Termékszavatossági igény érvényesítése

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A Felhasználó termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

7.4.5.     Gyártó

A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

7.4.5.1.                  Mentesülés a termékszavatossági kötelezettség alól

A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

7.4.5.2.                  Mentesülés egy oka elegendő

A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

7.5.         A Ptk. és a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alkalmazása

A jelen ÁFF a Felhasználót megillető Elállási jogra, Jótállásra, Kellékszavatosságra, Termékszavatosságra a 2013. év i V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) továbbá a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól (Rendelet) szabályait rendeli megfelelően alkalmazni.

8.    További felelősségi szabályok

8.4.         Weboldalon található információk

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek feltüntetésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a Weboldal üzemeltetője nem vállal felelősséget.

8.5.         Weboldal saját kockázatra történő használata

A Felhasználók a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Weboldal üzemeltetője nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

8.6.         Felhasználói magatartás

A Weboldal üzemeltetője kizár minden felelősséget a Felhasználók által tanúsított magatartásért. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, A Weboldal üzemeltetője ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

8.7.         Más oldalakra mutató kapcsolódási pontok (linkek)

A Dronegram.net oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Weboldal üzemeltetője nem vállal felelősséget.

8.8.         Felhasználók által közzétett tartalmak Weboldal üzemeltető általi ellenőrzése

A Felhasználók által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Weboldal üzemeltetője jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Weboldal üzemeltetője jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

8.9.         Internet globális jellegéből adódó sajátosságok

Az Internet globális jellege miatt a Felhasználó elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.

8.10.      A Felhasználó általi kifogásolható tartalom észlelése

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Weboldal üzemeltetőjének. Amennyiben a Weboldal üzemeltetője jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

9.             Szerzői jogok

9.4.         A Weboldal szerzői jogvédelem

A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül történő böngészés és ingyenes hirdetésfeladás során megjelenített valamennyi tartalomnak továbbá bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást, logót, színösszeállítást).

9.5.         A Weboldal tartalmának felhasználása

A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Weboldal üzemeltetőjének előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Weboldal üzemeltetőjének előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

9.6.         A Weboldalon megjelenő kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely módon történő Felhasználói használata, hasznosítása

A jelen ÁFF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁFF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Weboldal üzemeltetőjének előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

10.         Jogérvényesítési lehetőségek

10.1.      Panaszügyintézés

A Felhasználó a Dronegram.net vagy a Weboldal üzemeltetőjének tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Facebook Messenger: https://www.facebook.com/dronegramnet/

10.2.      Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Weboldal üzemeltetője és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Weboldal üzemeltetőjével való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára.

10.2.1.  Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál.

Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok listája és elérhetőségei a http://jarasinfo.gov.hu holnapon érhetők el.

10.2.2.  Békéltető testület.

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Weboldal üzemeltetője székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu

A Felhasználó lakóhelye (tartózkodási helye) alapján az alábbi linken elérhető békéltető testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. A Weboldal üzemeltetője köteles a Békéltető testületi eljárásokban részt venni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is.

10.2.3.  Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.), valamint a 2016. évi CXXX. törvény a Polgári Perrendtartásról (Pp.) rendelkezései szerint.

11.    Egyéb rendelkezések

11.1.      A Dronegram.net biztonsági foka

A Dronegram.net WordPress alapon működő weboldal, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot. Azonban a Weboldal üzemeltetője javasolja a Felhasználóknak és az internetböngészőknek, hogy tegyék meg a szükséges és célszerű óvintézkedéseket a kockázatok mérséklésének elősegítése érdekében. Így különösen használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Weboldalon való hirdetésböngészés és a megjelenített hirdetések alapján a Felhasználók egymás közötti kapcsolatfelvétele alapján a Weboldal és a Weboldal üzemeltetője vélelmezi a Felhasználó részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

11.2.      ÁFF módosítása

A Weboldal üzemeltetője bármikor jogosult jelen ÁFF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Weboldal üzemeltetője a módosításokról a Felhasználókat a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Weboldal használatának feltétele, hogy a Felhasználó a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

Kelt: Pécs, 2019. január 25.

Mellékletek

I.               Számú melléklet

E-mail minta (sablon) Regisztrációs adatok illetve a Felhasználói Fiók végleges törlése iránti kérelemről

Kedves Dronegram.net Üzemeltető!

Én ………………………… (Felhasználó név) a jelen e-mail elküldésével szeretném Önnek jelezni határozott, egyértelmű és kifejezett módon:

Felhasználói Fiókom végleges törlését

és/ vagy

Regisztrációs Adataim végleges törlését.

Üdv.

Kelt: … (hely) 20… (év) … (hónap) … (nap)

II.             Számú melléklet

Elállási Nyilatkozat

Címzett: …………………………………………………..

Alulírott/ak ………………………………………………….. kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek ………………………………………………….. adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………………………………..

A fogyasztó(k) neve: …………………………………………………..

A fogyasztó(k) címe: …………………………………………………..

A fogyasztó(k) aláírása: ………………………………………………….. (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: …………………………………………………..

Töltse le PDF-ben